Директор школе: Илић Иван, професор енглеског језика, VII степен

Педагог школе: Сања Момчиловић, педагог, VII степен

Психолог школе: Марија Васић, психолог, VII степен

Секретар школе: Драгослав Милуновић, секретар, VII степен

Библиотекар школе: Љиљана Димитријевић, професор енглеског језика, VII степен

Шеф рачуноводства школе: Милован Станић, шеф рачуноводства, IV степен

Кадровско-административни референт школе: Емилија Стефановић, референт школе, IV степен