ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Regionalni centar za stručno usavršavanje prosvetnih radnika
 1. Centar za stručno usavršavanje Kruševac je 16.10.2021. godine organizovao seminar sa temom: „Kako lako do kvalitetnog učenja“ sa cilјem unapređivanja kompetencija prosvetnih radnika za planiranje i praćenje rezultata učenja kako bi se pobolјšao kvalitet procesa učenja. Seminar je organizovan za potrebe realizacije Planova stručnog usavršavanja OŠ „Dragomir Marković“ iz Kruševca.

  kako-lako

  Specifični cilјevi seminara su:

  • Upoznavanje nastavnika sa pristupom usmerenim na učenje kojim se olakšava proces učenja i popravlјaju rezultati učenja;
  • Osnaživanje nastavnika za planiranje procesa učenja, kroz definisanje cilјeva i ishoda učenja i izbora odgovarajućih aktivnosti učenja i
  • Podrška nastavnicima u praćenju i vrednovanju rezultata učenja učenika.

  Autorke i realizatorke seminara bile su: Svetlana Aleksić i Jelica Dimić.

 2. Centar za stručno usavršavanje Kruševac je u saradnji sa Centrom za promociju nauke 14.10.2021. godine organizovao program "Scientix". U okviru programa Naučno obrazovanje za odgovorno društvo, Centar za promociju nauke razvio je program namenjen nastavnicima čiji je osnovni cilј kreiranje okruženja za učenje i otkrivanje nauke, u kome su svi dobrodošli da postavlјaju pitanja, istražuju, eksperimentišu i stvaraju nova znanja.

  scientix

  Ideja programa Scientix je povezivanje nastavnika prirodnih nauka, njihove prakse i iskustva, promocija STEM discipline (engl. STEM: science, technology, engineering and mathematics), promocija novih pedagoških pristupa, kao i međupredmetna i interdisciplinarna saradnja.

  Program se realizuje u saradnji sa više evropskih projekata u kojima učestvuje Centar: DoSE, SALL, Hypatia i STEM School Label.

 3. U okviru međunarodnog KA229 Erazmus + projekta strateškog partnerstva "Biti Evropljanin - razmena iskustava i prakse, na kome kao partnerska škola učestvuje OŠ "Strahinja Popović" Dvorane, 12.10.2021. godine Centar za stručno usavršavanje Kruševac posetili su gosti iz Francuske, Poljske i Turske.

  evrop

  Cilј projekta je razmena  iskustava i dobrih praksi iz oblasti projektne nastave i upotrebe IKT alata u nastavi, kao i upoznavanje predstavnika škola partnerskih zemalјa sa kulturnim i istorijskim nasleđem naše zemlјe.

  Realizovane su sledeće aktivnosti:

  • Projektna nastava- (primeri dobre prakse)
  • Simulacija nastavnog plana u projektnoj nastavi (opis, cilјevi, ishodi, produkti…)
  • Radionica- Kreiranje plana projektne nastave povezanog sa kulturnim nasleđem zemalјa učesnica
  • Saveti i sugestije za uspešno podučavanje kroz projektnu nastavu
  • Prezentacija planova projektne nastave gostiju u vezi kulturno istorijskog nasleđa njihovih zemalјa
  • Upotreba IKT alata u projektnoj nastavi (primer dobre prakse)
  • Učenje kroz pojektnu nastavu na e Twinningu (primer dobre prakse)
  • Radionica - Upotreba IKT alata u projektnoj nastavi

  Gostima je Centar za stručno usavršavanje predstavila savetnica za stručno usavršavanje i napredovanje, Irena Terzić.

 4. Centar za stručno usavršavanje Kruševac je 09.10.2021. godine organizovao seminar sa temom: "Ka savremenoj nastavi srpskog jezika i književnosti II", sa ciljem upoznavanja nastavnika i profesora srpskog jezika i književnosti koji rade u osnovnim i srednjim školama sa novim saznanjima u nauci o jeziku i nauci o književnosti i razvijanjem svesti o usavršavanju i praćenju relevantne naučne i stručne literature.

  kII

  Na samom početku, u ime Podružnice društva profesora srpskog jezika i književnosti Rasinskog okruga, predsednica Dušica Dobrodolac izrazila je zadovoljstvo što je u skladu sa potrebama realizacije Plana stručnog usavršavanja članova društva Centar za stručno usavršavanje Kruševac organizovao ovaj seminar i što članovi društva imaju neposrednu priliku da čuju značajne teme i aktuelnosti koje se tiču srpskog jezika i književnosti.

  kI

  U okviru svoga predavanja teme su im predstavili eminentni predavači koji dolaze sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu:

  • Pozicija savremene srpske književnosti u nastavi, Prof. dr Predrag Petrović
  • Ključ od Kosova, Prof. dr Boško Suvajdžić
  • Pristup frazeološkom korpusu u nastavi srpskoga jezika, Docent dr Katarina Begović

  Prioritetna oblast seminara odnosi se na unapređivanje kompetencija nastavnika u oblasti planiranja i realizacije nastave orijentisane na ishode (podizanje nivoa metodičkih znanja relevantnih za cilјeve i ishode predmeta/oblasti).

 5. Centar za stručno usavrsavanje Kruševac je u saradnji sa Mrežom RC/CSU Srbije 30.09.2021. godine organizovao obuku za direktore osnovnih škola koje pripadaju školskoj upravi Kruševac. Ova obuka se realizuje u okviru programa “Škole za 21.vek”, koji sprovodi Britanski savet, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva u Srbiji.

  IMG 20210930 095719

  Tokom obuke direktori će se detaljnije upoznati sa ključnim aspektima kritičkog mišljenja i rešavanja problema i uticajem rukovođenja i upravljanja na razvoj ovih veština unutar škole.

  IMG 20210930 095410

  Škole za 21. vek je ambiciozni trogodišnji obrazovni program vredan 10 miliona funti koji je osmislila i sprovodi organizacija British Council, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva. Cilj ovog programa, koji se realizuje u partnerstvu s nadležnim obrazovnim institucijama zemalja učesnica je da milion učenika uzrasta 10-15 godina stekne veštine kritičkog mišljenja i rešavanja problema.

  IMG 20210930 100022

  Pored sticanja veština kritičkog mišljenja i rešavanja problema, deca će usvojiti praktične veštine programiranja i imati priliku za usavršavanje svojih veština kroz programiranje fizičkih uređaja (eng. physical computing).

  Realizatori obuka su: Dalibor Todosijević, Slađana Jović i Marijan Milanov.