ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Regionalni centar za stručno usavršavanje prosvetnih radnika
 1. Četvrtog dana manifestacije Evropska noć istraživača u Srbiji koju Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Kruševac sprovodi u saradnji sa Centrom za promociju nauke, 29.09.2022. godine realizovana je aktivnost pod nazivom: "Umetnost u muzeju".

  ni6

  U radionici "Umetnost u muzeju" učenici u posetili Narodni muzej Kruševac gde im je kustos muzeja održala predavanje o načinu nastanka rozete, a posebna pažnja se obratila na deo sa kamenom plastikom. Zatim su učenici dobiti sliku neke rozete na kojoj su odredili i nacrtali ose simetrije i centar simetrije, a nakon toga su uočavali ostale geometrijske objekte. Potom su učenici dobili kratka uputstva kako bi sami mogli da nacrtaju rozetu. Produkti sa radionice će biti izloženi u prostorijama Naučnog kluba Kruševac i na Wakelet platformi.

  Polaznici su bili učenici i nastavnici osnovne škole Branko Radičević, Jovan Jovanović Zmaj, Despot Stefan Gornji Stepoš i Strahinja Popović Dvorane. Realizatorka je bila Katarina Perović.

  Noć istraživača je otvoren i besplatan sadržaj, održava se pod pokroviteljstvom Evropske komisije u preko 400 gradova širom Evrope. Cilj manifestacije je podizanje svesti javnosti o značaju i pozitivnoj ulozi nauke za društvo tako što stavljamo istraživače u fokus šire javnosti. Sadržaji su prilagođeni svim uzrastima, predznanje nije neophodno.

 2. Četvrtog dana manifestacije Evropska noć istraživača u Srbiji koju Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Kruševac sprovodi u saradnji sa Centrom za promociju nauke, 29.09.2022. godine realizovana je aktivnosti pod nazivom: "Matematika∩umetnostↄrozeta".

  Radionica "Matematika∩umetnostↄrozeta", organizovana je pod otvorenim nebom u prelepom ambijentu arheološkog parka Lazarica. Dečija znatiželja i dobro osmišljene teme radionice prevladali su tmurno vreme. Učenici su pripremili kratko izlaganje o Arheološkom parku i Crkvi Lazarici. Na licu mesta su uočavali ukrasne elemente koji se mogu povezati sa matematikom. Pošto na samom objektu ima dosta rozeta, za svaku od njih je bilo portebno odrediti iz kojih geomtrijskih figura se sastoji, koliko osa simetrije ima itd.

  ni7

  Učenici su takođe utvrdili, da li je sama Lazarica osnosimetrična, a koristeći znanje o karakteristikama moravske arhitekture napravili su presek skupova elemenata te arhitekture i geometrijskih objekata. Na kraju radionice su se osvrnuli oko sebe i pokušali da uoče još simetričnih objekata i da odrede da li su osno, ili centralno simetrični. Tokom predavanja učesnici su saznali kako se sprovode naučna istraživanja u ovoj oblasti. Kako su osmišljena istraživanja, kako se bira uzorak i broj ispitanika koji učestvuju u istraživanju, koji se psihološki merni instrumenti i online aplikacije koriste za dobijanje rezultata. Koji su glavni istraživački nalazi, zašto su oni važni i kakva je njihova upotrebna vrednost.

  Polaznici su bili učenici i nastavnici osnovne škole Branko Radičević, Jovan Jovanović Zmaj, Despot Stefan Gornji Stepoš i Strahinja Popović Dvorane. Realizatorka je bila Katarina Perović.

  Noć istraživača je otvoren i besplatan sadržaj, održava se pod pokroviteljstvom Evropske komisije u preko 400 gradova širom Evrope. Cilj manifestacije je podizanje svesti javnosti o značaju i pozitivnoj ulozi nauke za društvo tako što stavljamo istraživače u fokus šire javnosti. Sadržaji su prilagođeni svim uzrastima, predznanje nije neophodno.

 3. Trećeg dana manifestacije Evropska noć istraživača u Srbiji koju Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Kruševac sprovodi u saradnji sa Centrom za promociju nauke, 28.09.2022. godine realizovana je aktivnost pod nazivom: "Povezanost načina mišljenja i muzičkuh ukusa".

  Muzika je deo našeg svakodnevnog života. Svako od nas zna koju muziku voli, a koju ne. Međutim, ne znamo dovoljno šta određuje naš muzički ukus. Istraživači u oblasti psihologije muzike imaju odgovore na ovo pitanje. Oni  godinama unazad sprovode različita naučna istraživanja o povezanosti muzičkih ukusa sa osobinama ličnosti.

  ni5

  Tokom predavanja učesnici su saznali kako se sprovode naučna istraživanja u ovoj oblasti. Kako su osmišljena istraživanja, kako se bira uzorak i broj ispitanika koji učestvuju u istraživanju, koji se psihološki merni instrumenti i online aplikacije koriste za dobijanje rezultata. Koji su glavni istraživački nalazi, zašto su oni važni i kakva je njihova upotrebna vrednost.    

  Polaznici su bili učenici i nastavnici osnovne škole Branko Radičević, Muzičke škole Stevan Hristić, srednje Medicinske, Prve tehničke škole i Gimnizije u Kruševcu. Realizatorka je bila Svetlana Aleksić.

  Noć istraživača je otvoren i besplatan sadržaj, održava se pod pokroviteljstvom Evropske komisije u preko 400 gradova širom Evrope. Cilj manifestacije je podizanje svesti javnosti o značaju i pozitivnoj ulozi nauke za društvo tako što stavljamo istraživače u fokus šire javnosti. Sadržaji su prilagođeni svim uzrastima, predznanje nije neophodno.

 4. Drugog dana manifestacije Evropska noć istraživača u Srbiji koju Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Kruševac sprovodi u saradnji sa Centrom za promociju nauke, 27.09.2022. godine realizovana je aktivnost pod nazivom: "Tajni život ćelije".

  ni3

  Ćelija kao osnov života uvek je bila tema istraživanja naučnika i tema interesovanja dece i učenika. Učesnici radionice kroz kreativne radove naučili su koje su razlike između biljnih i životinjskih ćelija, koje veličine ćelija postoje, koji oblici ćelija postoje u ljudskom telu. Kroz interaktivne igre, učesnici su došli do saznanja koja organela je fabrika energije, a koji deo ćelije je zaslužan za boju očiju. Na kraju, učesnici su se takmičili u izradi najkreativnije ćelije od različitih materijala.  

  ni4

  Polaznici su bili učenici i nastavnici osnovnih škola: Branko Radičević, Jovan Popović i srednje Hemijske i Medicinske škole u Kruševcu. Realizatorke su bile Marina Lazarević i Slavica Stevanović sa članovima Udruženja biologa Kruševac.

  Noć istraživača je otvoren i besplatan sadržaj, održava se pod pokroviteljstvom Evropske komisije u preko 400 gradova širom Evrope. Cilj manifestacije je podizanje svesti javnosti o značaju i pozitivnoj ulozi nauke za društvo tako što stavljamo istraživače u fokus šire javnosti. Sadržaji su prilagođeni svim uzrastima, predznanje nije neophodno.

 5. Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Kruševac u saradnji sa Centrom za promociju nauke u peridu od 26 do 30.09.2022. godine organizuje 13. Evropsku noć istraživača u Srbiji. U skladu s ovogodišnjim sloganom manifestacije: „Ulice pod svetlom nauke”, kroz svojevrsnu naučnu zabavu baca se svetlo na neraskidivu vezu između nauke i umetnosti.

  ni1

  U okviru programskih aktivnosti promoviše se kreativnost, kritičko mišljenje i rešavanje problema, kao veštine naučnika i umetnika, koje ujedno predstavljaju imperative razvoja nauke i društva. Na ovaj način želimo da inspirišemo mlade ljude da budu inovativni i da preispituju i traže kreativna rešenja za različite probleme i izazove oko nas.

  ni2

  Timovi Naučnog kluba Kruševac su i ove godine pripremili zabavne, interaktivne, naučno-umetničke sadržaje koji će biti organizovane na nekoliko lokacija u gradu.

  Prva aktivnost u nizu "Kad nauka progovori bojama" organizovana je 26.09.2022. godine za učenike i nastavnike osnovnih škola: Branko Radičević, Jovan Popović i Sveti Sava Čitluk i srednju Hemijsku školu u Kruševcu.

  Ljudi su koristili prirodne boje hiljadama godina unazad. Učenici su u okviru predviđenih tema mogli da dođu do odgovora na pitanja:

  • Gde možemo naći prirodne boje?
  • U kojim delovima biljaka se mogu naći boje?
  • Koje biljke daju koju boju?
  • Na koji način možemo napraviti jestive boje?

  Nakon eksperimenata, upotrebom prirodnih i jestivih boja učenici su izradili svoje kreativne likovne radove. Realizatorka je bila Olivera Kolarić sa članovima Udruženja biologa Kruševac.  

  Noć istraživača je otvoren i besplatan sadržaj, održava se pod pokroviteljstvom Evropske komisije u preko 400 gradova širom Evrope. Cilj manifestacije je podizanje svesti javnosti o značaju i pozitivnoj ulozi nauke za društvo tako što stavljamo istraživače u fokus šire javnosti. Sadržaji su prilagođeni svim uzrastima, predznanje nije neophodno.