ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Regionalni centar za stručno usavršavanje prosvetnih radnika
 1. Mreža RC i CSU Srbije je tradicionalno u Vrnjačkoj Banji od 26 do 28. aprila organizovala Konferenciju pod nazivom: „Aktuelnosti u obrazovnom sistemu Republike Srbije 3“. Značaj i zanimljivost tema privukao je mnogobrojne direktore škola i predškolskih ustanova. 2020 i 2021. su godine koje su svima donele velike izazove i novine, ali su i ukazale na to da ne smemo da prestanemo da se usavršavamo.  

  konf

  Konferenciju je putem videa otvorio Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Branko Ružić. Predsednik Upravnog odbora Mreže RC i CSU Srbije, Branko Filipović, u uvodnom obraćanju predstavio je rad Mreže. Ovom prilikom istakao je značajnu ulogu svih trinaest centara u Srbiji, koji rade na unapređivanu kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, i u okviru Naučnih klubova koji funkcionišu pri Centrima, na promociji i popularizaciji nauke kod dece i mladih, u saradnji sa Centrom za promociju nauke.

  Neke od aktuelnih tema koje su predavači su izlagali tokom drugog i trećeg dana konferencije su:

  • Mišljenje o efektima nastave na daljinu u periodu od uvođenja pandemije – mr Tijana Glušica, savetnik Odseka za poslove osnovnog obrazovanja i vaspitanja;
  • Nacionalni obrazovni portal u funkciji podrške i stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju – Ivan Savić, rukovodilac Centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju ZUOV;
  • Magija u rukama nastavnika – Olivera Todorović, pomoćnik direktora ZUOV;
  • Odgovor obrazovnog sistema Republike Srbije na Covid-19 krizu i dalje implikacije – dr Branislav Ranđelović, direktor ZVKOV;
  • Samovrednovanje obrazovnih ustanova u Srbiji – Danijela Đukić, rukovodilac Centra za osiguranje kvaliteta ZVKOV;
  • CPN – Naučna komunikacija i obrazovanje – Jelena Joksimović, dr Bojan Kenig, dr Tanja Adnađević;
  • Škola kakvom je vide učenici (ispit za licencu direktora škole) – Zvezdan Anđelković, direktor srednje škole Grdelica; Dragan Pavlović, direktor OŠ “Milutin i Draginja Todorović, Kragujevac; Dragan Tucaković, direktor tehničke škole Užice;
  • Uloga rukovodioca u prevazilaženju stresa na radu u kolektivu – Stevan Stanojević, master psiholog i pedagog.

  Moderatori konferencije su bili direktori Centara, kao i stručni saradnici. Centar za stručno usavršavanje Kruševac su na ovom skupu predstavljali direktor Nikola Džugurdić i stručni saradnik Dejana Ilčić. Konferencija je održana uz poštovanje i primenu svih epidemioloških mera za sprečavanje širenja zarazne bolesti, uzrokovane virusom Covid-19.

 2. Centar za stručno usavršavanje Kruševac je 24.04.2021. godine, za potrebe realizacije Planova stručnog usavršavanja zaposlenih u ŠOSO ''Veselin Nikolić'' organizovao dvodnevni seminar pod nazivom: „Učim, da učim” – program za primenu materijala, senzomotornih igara i aplikacija u radu sa decom sa autističnim spektrom i drugim smetnjama. Opšti cilјevi seminara usmereni su na unapređenje obrazovnog rada u školi, promovisanje drugačijeg pristupa nastavnom procesu koji je zasnovan na fleksibilnosti, različitim materijalima i sadržajima koji je prilagodlјiv svakom učeniku u cilјu bolјe motivacije i razvoja interesovanja za učenje.

  soso1

  soso

  Specifični cilјevi su:

  • Edukacija polaznika da na pravilan način, kod dece razvijaju veštine učenja, mišlјenja, komunikacije, finu motoriku, koordinaciju, podstaknu maštu, kreativnost i razvoj socijalnih veština.
  • Podsticanje zainteresovanosti,volјe i motivacija učesnika da izradom različitih nastavnih materijala, koji su prilagodlјivi funkcionalnim sposobnostima svakog deteta, pobolјšaju kvalitet nastave, kako da na indirektan način uklјuče učenike u izradu istih u cilјu zajedničke uspešnosti i napredovanja u obrazovanju.
  • Edukacija učesnika da kroz senzomotorne igre, tablet aplikacije i strategije primene materijala, motivišu dete, omoguće struktuiran pristup, lakše razumevanje i primenu naučenih veština u praksi, kako bi učenici mogli da ostvare svoje pune potencijale.

  Autorke i realizatorke seminara su: Sandra Skendžić, Snežana Babović Dimitrijević i Marina Sparić.

 3. Centar za stručno usavršavanje Kruševac 17.04.2021. godine je za potrebe realizacije Planova stručnog usavršavanja zaposlenih u OŠ „Brana Pavlović“ Konjuh organizovao seminar pod nazivom: "Prva pomoć – Sačuvajmo život". Opšti cilјevi usmereni su na edukaciju što većeg broja zaposlenih u predškolskim i školskim ustanovama o značaju primene tehnika pružanja prve pomoći.

  prv-pom

  Specifični cilјevi vezani su za:

  • Upoznavanje polaznika sa značajem i principima prve pomoći.
  • Osnaživanje polaznika za prevazilaženje straha i razumevanje odgovornosti svakog lica koje ruža prvu pomoć.
  • Osposobljavanje polaznika kursa da samostalno pružaju adekvatnu neophodnu prvu pomoć i kao prva karika u lancu preživlјavanja aktivno učestvuju u spasavanju života povređenih ili obolelih.

  Teme programa su:

  • Prva pomoć – osnovni pojmovi;
  • KPCR odraslih;
  • KPCR dece;
  • Hajmlih-ov zahvat kod odraslih i dece;
  • Krvarenje i zaustavljanje krvarenja;
  • Povrede – pojam, vrste i način zbrinjavanja povreda;
  • Posebna – urgentna stanja;
  • Edukacija učenika

  Realizatorke seminara bile su su: Gordana Simić i Marija Petrović Trajković.

 4. Naučni klub Kruševac pri Centru za stručno usavršavanje Kruševac je 15.04.2021. godine u okviru projekta „Hemija – svuda oko nas” realizovao dve radionice pod nazivom:

  • „Budi forenzičar na dan“ i
  • „Napravi model uređaja za gašenje požara“.

  Ove radionice su namenjene učenicima sedmog i osmog razreda.

  hem2

  U okviru radionice: „Budi forenzičar na dan“ učenici se upoznaju sa osnovama forenzike i izvode eksperiment koji se odnosi na izolovanje DNK iz voća.

  Radionica: „Napravi model uređaja za gašenje požara“ obuhvata upoznavanje učenika sa hemijskom osnovom požara i reakcijom sagorevanja. Učenici izvode eksperiment koji se odnosi na pravljenje modela uređaja za gašenje požara.

  hem1

  Zbog trenutne epidemiološke situacije, a radi očuvanja zdravlja učenika, radionice su se realizovale putem zasebnog digitalnog kanala i dostupne su za gledanje putem ovog linka.

  Glavni cilj projekta „Hemija – svuda oko nas” je povećanje hemijske pismenosti kod učenika sedmog i osmog rareda kao i promocija i popularizacija hemije kao nauke.

  Projekat se realizuje pod pokrovitelјstvom Centra za promociju nauke i Naučnog kluba pri Centru za stručno usavršavanje Kruševac. Realizatorka projekta je Sandra Tomić, profesor hemije.

 5. Za potrebe realizacije Planova stručnog usavršavanja zaposlenih u PU "Nata Veljković", Centar za stručno usavršavanje Kruševac je 10.04.2021. godine organizovao seminar sa temom: "Primena web 2.00 alata u obrazovanju".

  web20

  Opšti ciljevi seminara usmereni su na:

  • Unapređivanje digitalnih kompetencija učenika i nastavnika;
  • Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u realizaciji obrazovno-vaspitnog procesa i
  • Osposobljavanje učesnika za rukovanje web 2.00 alatima u nastavi i vaspitno-obrazovnom radu.

  Specifični ciljevi seminara su:

  • Motivisanje učesnika za upotrebu web 2.00 alata u radu;
  • Razvijanje sposobnosti i veština učesnika u planiranju, kreiranju, organizaciji i upravljanju informacija i materijala kroz korišćenje web 2.00 alata;
  • Poboljšanje kvaliteta rada kroz ponudu novih ideja i
  • Unapređivanje komunikacione kompetentnosti i međusobne saradnje svih aktera u vaspitno – obrazovnom procesu kroz primenu web 2.00 alata;

  Seminar je realizovan putem digitalne platforme ZOOM u skladu sa preporukama nadležnih, za primenu preventivnih mera za sprečavanje širenja virusa Covid-19. Autorke i realizatorke seminara su: Nataša Vrapčević i Ana Pertet.