ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Regionalni centar za stručno usavršavanje prosvetnih radnika
 1. U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 21.05.2022. godine, za potrebe relizacije Plana stručnog usavršavanja zaposlenih u Prvoj tehničkoj školi Kruševac organizovan je seminar sa temom: „Automatsko konfigurisanje proizvoda primenom CAD sistema".

  cad

  Opšti cilj seminara usmeren je na povećanje profesionalnih kompetencija nastavnika srednjih stručnih škola u oblasti parametarskog i varijantnog projektovanja proizvoda, automatskog konfigurisanja proizvoda i primeni odgovarajućih softverskih rešenja.

  Specifični cilјevi seminara su:

  • Upoznavanje nastavnika sa paramaterskim i varijantnim CAD modeliranjem.
  • Podizanje nivoa znanja nastavnika mašinske grupe predmeta o projektovanju familija delova i familija sklopova.
  • Podizanje nivoa znanja nastavnika mašinske grupe predmeta o modularnom projektovanju sklopova.
  • Osposoblјavanje nastavnika za primenu softvera za parametarsko i varijantno projektovanje.
  • Upoznavanje nastavnika sa automatskim konfigurisanjem proizvoda.
  • Osposoblјavanje nastavnika za korišćenje postojećih softverskih rešenja u CAD sistemima za automatsko konfigurisanje proizvoda.

  Realizator seminara bio je Vladan Grković, Master inženjer mašinstva, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kralјevu.

 2. U Centru za stručno usavršavanje Kruševac je 19.05.2022. godine održan sastanak predstavnika Školske uprave u Kruševcu sa direktorima i zaposlenima u predškolskim ustanovama Rasinskog upravnog okruga (,,PU,,Nata Veljković'' – Kruševac, ,,Biseri'' –Trstenik, ,,Pahuljice''-Brus, ,,Čarolija''-Ćićevac, ,,Naša radost''-Varvarin i ,,Naša radost'' – Trstenik).

  daca

  Učesnicima sastanka su u okviru prve dve tačke dnevnog reda predstavljeni ,,Priručnik za dokumentovanje (pedagoška dokumentacija i dokumentovanje u Osnovama programa PVO,,Godine uzleta’’, 2022.)’’  i ,,Vodič za uređenje prostorau dečjem vrtiću (prostor u skladu sa Osnovama programa PVO ,,Godine uzleta’’, 2022.)’’. Usledila je razmena iskustava praktičara u vezi sa implementacijom nove programske koncepcije u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Rasinskom upravnom okrugu.

  daca1

  Sastankom su rukovodile prosvetni savetnik Mirjana Zlatanović i savetnik spoljni saradnik MPNTR za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Daliborka Živković, a tok izlaganja učesnika su pratili prosvetni savetnici Milica Đorđević i Aleksa Popadić.

 3. U okviru Godišnjeg programa za 2021/2022 godinu, Naučni klub pri Centru za stručno usavršavanje Kruševac je 21.05.2022. godine realizovao projekat: „Sa naukom na Jastrepcu".

  snjast

  Ovaj projekat je realizovan uz finansijsku podršku Centra za promociju nauke, a cilj projekta je podizanje ekološke svesti kod učenika i podizanje kvaliteta edukacije u oblasti životne sredine.

  snjast1

  Projekat je obuhvatio jednodnevni terenski rad sa nizom radionica na otvorenom. Učenici OŠ „Brana Pavlović", OŠ „Jovan Jovanović Zmaj", OŠ „Jovan Popović", OŠ „Dragomir Marković" i OŠ „Vuk Karadzić" su na početku saznali kakva je Jastrebac planina bila nekada, kakva je sada i kakva će biti, a nakon toga su na terenu realizovali radionicu monotoring biodiverziteta.

  Realizatorke projekta bile su: Olivera Kolarić i Marina Lazarević.

 4. U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 17.05.2022. godine organizovana je tribina pod nazivom: „Značaj ranog razvoja“, u cilјu jačanja kapaciteta institucija i organizacija u jedinici lokalne samouprave za pružanje usluga deci i porodicima iz osetlјivih društvenih grupa.

  rrazvoj1

  Tribinu je realizovalo Društvo pedagoga i psihologa Rasinskog upravnog okruga u okviru projekta grada Kruševca: „Podrška deci i porodici-dobrobit za budućnost“, koji se finansira u okviru projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje” (ECEC).

  rrazvoj

  Učesnici tribine su bili vaspitači, mentorni i pripravnici iz predškolske ustanove “Nata Velјković“ Kruševac. Izlagači na tribini bili su: dr Dragica Simić, Marija Sredojević, Dragan Dunđerović, Snežana Ristić-Kostov, Slobodanka Miladinović, Svetlana Aleksić, Snežana Rajković i Daliborka Živković.

 5. Centar za stručno usavršavanje Kruševac je 14.05.2022. godine organizovao besplatnu obuku sa temom: "Unapređenje onlajn nastave". Polaznici obuke bili su nastavnici kruševačkih škola.

  IMG 20220514 102949

  Cilјevi ove obuke su:

  • Pobolјšanje kvaliteta nastave u onlajn formi rada
  • Prevazilaženje otpora prema onlajn nastavi
  • Pozitivne promene u veštinama potrebnim za korišćenje onlajn alata

  Nastavnici su za pohađanje obuke dobili potvrdu o ostvarenim satima stručnog usaršavanja u ustanovi, sa cilјem promocije horizontalnog učenja među nastavnicima i primera dobre prakse.

  Autor i realizator obuke je Mirjana Gašić, profesor srpskog jezika i književnosti.