Радовима на замени ограде, радници Јавног комуналног предузећа Крушевац почели су партерно уређење дворишта Основне школе Владислав Савић Јан у Паруновцу.

Биће уређени сви прилази школи, на стазама ће бити постављене бехатон плоче, а зелене површине ће бити оплемењене новим растињем.