На овој страници налази се списак свих основних школа у Крушевцу. У општини Крушевац налази се деветнаест школа чија је делатност основношколско образовање. Поред Крушевца, основне школе у овој општини налазе се и у местима: Коњух, Горњи Степош, Мудраковац, Велики Купци, Јасика, Дворане, Читлук, Падеж, Велики Шиљаговац, Паруновац и Жабаре.