Поводом Европског дана борбе против трговине људима, Црвени крст Крушевац организовао је промотивну акцију у центру града

Током целе године едуковани волонтери Црвеног крста Крушевац, ангажовани су на промовисању и превентивном деловању у подизању свести јавности о опасности и присутности трговине људима у нашем окружењу, нагласио је секретар ове хуманитарне организације, Миломир Петронијевић.

Миграције које пролазе балканском рутом, сиромаштво и незапосленост, неки су од услова који погодују присутности овог вида савременог ропства у нашој земљи, а према званичним статистичким подацима, иако је ова појава присутна у свим структурама друштва, најугроженије су маргинализоване групе становништва, из дисфункционалних, сиромашних породица. Жртве су углавном експлоатисане сексуално, радно, путем склапања принудног брака, просјачења.

Европска комисија установила је 2007. године 18.октобар као Европски дан борбе против трговине људима… опасност, превенција, угрожавања људских права.