I ПОДАЦИ О УСТАНОВИ
Тип кабинета Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика
Назив школе ВЛАДИСЛАВ САВИЋ ЈАН
Матични број школе 07102933
Школска управа Крушевац
Општина КРУШЕВАЦ
Место и поштански број Паруновац 37201
Улица и број Душана Шошића 3
Интернет адреса школе http://www.osjan.edu.rs/
Оснивач Република Србија
II ПОДАЦИ О ШКОЛСКОМ ОБЈЕКТУ
Општина у којој је школски објекат КРУШЕВАЦ
Место и поштански број објекта Паруновац 37201
Улица и број објекта Душана Шошића 3
Максимални разред наставе у школском објекту до VIII разреда
Број ученика у школском објекту 544
III ПОДАЦИ О УЧИОНИЦИ КОЈА ЈЕ НАМЕЊЕНА ЗА ДИГИТАЛНИ КАБИНЕТ
Површина учионице у m2 54
Број шуко утичница 12
Снага струје у учионици у kW 3.75
Приступ интернету из учионице има