Да би уз што мање напора и времена научио што више те да то стечено знање буде трајно придржавај се следећих упутстава у току учења:

1 Проветри просторије пре учења јер дим, испарења и недостатак кисеоника утичу да се брзо умориш и слабије памтиш.

2 При одговарајућој светлости учење је ефикасније, брже се и боље памти. Најбоља је дневна светлост. Добро је и светло стоне лампе.

3 Температура просторије треба да буде од 18 до 20 степени.

4 Учи увек за радним столом у истој просторији на истом месту и у исто време.

5 Не учи одмах после јела ни пола сата пре спавања.

6 Најбоље је да учиш одређено градиво истог дана или одмах други дан након наставе.

7 Направи план рада учења за сваки дан. Имај у виду да је најподесније време за учење пре подне од 9 до 11 часова, а после подне од 17 до 19 часова.

8 Пре учења припреми на столу сав материјал за учење (уџбенике, белешке, графиконе и остало).

9 За време учења усмери мисли само на оно што учиш.

10 Увек имај у виду циљ који желиш да постигнеш и који смисао има учење одређене грађе.

11 Најбоље је активно читање (учење) које се одликује у следећем: тело је усправно и мишићи су напети; у току читања одбацује се неважно, концентрација је максимална, присутна је жеља за сазнањем новог, тражи се значај написаног, застаје се да би се размишљало о значењу написаног и уочавају се битни моменти; проучавају се графикони и табеле; служимо се речником и тежимо да трајно запамтимо одређену материју; правимо белешке, изводе, подцртавамо, постављамо питања извлачећи их из одређене грађе и размишљамо о одговору.

12 Приликом учења из књиге, читај само очима (у себи). Гласно читање је лоша навика, спорије учиш а брже се замараш.

13 Најбоље је учење овим редом: пажљиво прочитати наслове и поднаслове текста и претворити их у питања; активним питањем тражити одговоре на тако постављена питања; преслишавањем утврдити шта си постигао и у складу с тим наставити рад; приликом преслишавања настојати да увек откријеш нове односе и дубље уђеш у суштину градива.

СРЕЋНО!