Школа је почела са радом у приватној згради Радоја Шошића у Паруновцу,а школска општина Паруновац се обавезала да ће у року од три године да подигне школску зграду. Када је дати рок за градњу истекао,комисија је разматрала да ли да школа буде у Капиџији или у Паруновцу. На крају је према запису у Летопису школе, Барутана „Обилићево", уз помоћ сељака Паруновца и Капиџије,1896.године подигла школску зграду. Ова зграда је коришћена од 1.октобра 1896.године до почетка школске 1965/66.године, када је успостављена Хемијско-гумарској индустрији „Милоје Закић". По изградњи и усељењу у нову школску зграду 1.децембра 1961.године,ова зграда је враћена Хемијско-гумарској индустрији „Милоје Закић".

-1895.године школа је носила назив „Обилићевска школа у Паруновцу", а убрзо „Обелићевска школа у Обилићеву". Школске 1896/97 године назив је промењен у „Основна школа Паруновачка". Од 9. Децембра 1898.године школа носи назив „Основна школа Обилићево". Народни одбор општине Крушевац од 5. јануара 1959. године мења јој назив у „Основна школа Паруновац" и одлуком скупштине општине Крушевац од 28. фебруара 1969. године добија данашњи назив-Основна школа „Владислав Савић Јан" у Паруновцу.

„ Владислав Савић Јан, чије име наша школа носи, био је бивши ученик наше школе у Гаглову. У Другом светском рату борио се против окупатора. Ухапшен је и 28. јуна 1943. год. стрељан под Багдалом на месту данашњег Слободишта, у 25-ој години живота. Био је велики борац за људска права и слободу.“