ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Regionalni centar za stručno usavršavanje prosvetnih radnika
 1. Centar za stručno usavršavanje Kruševac je 26.09.2021. godine organizovao seminar sa temom: „Inkluzija u praksi“ sa cilјem unapređivanja kompetencija polaznika za sprovođenje inkluzivnog obrazovanja, prepoznavanje dece kojoj je potrebna dodatna podrška i izrada plana podrške. Za potrebe sprovođenja planova Društva učitelјa Kruševca, seminar se realizovao u dve grupe polaznika.

  20210926

  202109

  Specifični cilјevi su:

  • Senzibilisanje polaznika za inkluzivno obrazovanje
  • Podsticanje polaznika na primenu znanja o diferencijaciji i individualizaciji u procesu poučavanja
  • Senzibilisanje polaznika za prepoznavanje i identifikovanje specifičnosti kod dece
  • Osposoblјavanje polaznika za izradu individualnih obrazovnih planova
  • Izbor metoda rada shodno potrebama i mogućnostima dece, oslanjajući se na individualizovani pristup
  • Podsticanje polaznika na formiranje vršnjačke mreže za podršku učenicima kojima je potrebna
  • Osnaživanje polaznika za kvalitetno praćenje napredovanja učenika.

  Autorke i realizatorke seminara bile su: Nataša Nikolić Gajić i Nevena Perić.

 2. U organizaciji Naučnog kluba Centra za stručno usavršavanje Kruševac, u saradnji sa Centrom za promociju nauke u petak, 24. septembra 2021. godine održana je dvanaesta po redu manifestacija Evropske noći istraživača u Srbiji. U skladu sa ovogodišnjom temom noći istraživača: „Ozeleni naukom“ čast da otvori manifestaciju pripala je pomoćniku gradonačelnika za ekologiju, održivi razvoj i energetiku, Ivanu Parezanoviću.

  ni1

  Evropska noć istraživača je događaj posvećen popularizaciji nauke i učenju kroz zabavu. Ovom prilikom Naučni klub Kruševac organizovao je interaktivne radionice, kvizove i predavanja, posredstvom kojih su učenici OŠ Jovan Jovanović Zmaj i nastavnici došli do odgovora na pitanja kako primenjena nauka može da doprinese rešavanju globalnih problema.

  Odgovore na pitanja koliko je značajno da se zdravo hranimo, kako pravilno pripremiti zdrave obroke i stvoriti zdrave navike, otkriti koje namirnice imaju najveću količinu šećera, učesnici interaktivne radionice „Zdravom hranom za zdrav duh“ otkriće kroz edukativno predavanje i praktičan rad.  Na radionicama se rabijaju predarsude da je zdrava hrana preskupa i da zahteva mnogo vremena i odredićemo koje namirnice imaju najveću količinu šećera. Izradom „Piramide ishrane po mojoj meri“ učesnici će napravili svoju piramidu ishrane.

  Realizator aktivnosti: Olivera Kolarić i Marina Lazarević

  ni2

  U okviru predavanja: "Zdravlјe u doba pandemije" učenicima će se izneti naučne činjenice koje će biti prilagođene školskom uzrastu, iz oblasti infektivnih bolesti sa aspektom na COVID-19, kao aktuelnoj temi. U predavanju će se govoriti o pojmu infektivnih bolesti i putevima prenošenja mikroorganizama. S druge strane učenici će se upoznati sa mogućim načinima prevencije, pre svega respiratornih infekcija i koliko je zapravo prevencija važna u medicini. Takođe biće iznete i činjenice o tome kako učenici, kao pojedinci, mogu da doprinesu suzbijanju zaraznih bolesti.

  Realizator aktivnosti: Darko Đurđević

  Kako će učenici biti upoznati sa pojmom zaraznih bolesti, načinima prenošenja i prevencije, u okviru radionice: "Čuvam sebe, čuvam i druge" pokušaće da kroz matematički obračun saznaju koliko osoba može da se zarazi od samo jednog prenosioca i da na taj način shvate značaj prevencije i pridržavanja protivepidemijskih mera. Takođe će iz hrane koju najčeše koriste za užinu (čips, coca-cola, čokoladice...) utvrdiće se procenat šećera, masti...

  Realizator aktivnosti: Katarina Perović

  Noć evropskih istraživača se održava svake godine širom Evrope poslednjeg petka u septembru. Noć istraživača je podržana od strane Evropske komisije u okviru Marija Sklodovska-Kiri akcije, koji predstavlјa program Evropske unije za jačanje evropske istraživačke karijere.

 3. Centar za stručno usavršavanje Kruševac je u okviru pripremnih aktivnosti vezane za predstojeci konkurs za akreditaciju programa stalnog stručnog usavršavanja koji raspisuje Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja 09.09.2021.god. organizovao Savetovanje za pisanje Programa stručnog usavršavanja.

  sas1

  Cilj savetovanja je da se obezbedi kvalitet i što veći broj podržanih programa stalnog stručnog usavršavanja lokalnih autora, čime se ostvaruju uslovi da stalno stručno usavršavanje bude dostupno i prilagođeno lokalnim potrebama. Stručni tim CSU Kruševac će podržati predloge programa koji ispunjavaju seldeće kriterijume:

  • reference realizatora/autora obuke u vezi sa temom programa;
  • da je tema inovativna i primenlјiva u praksi;
  • da doprinosi razvoju kompetencija nastavnika;
  • da doprinosi unapređivanju postignuća učenika.

  sas3

  CSU Kruševac će pri novoj akreditaciji svim autorima obezbediti kontinuiranu stručnu pomoć prilikom izrade programa i apliciranja na Konkus ZUOVa.

  Savetovanje koje je organizovano za dve grupe polaznika su realizovale: Svetlana Aleksić, psiholog i Irena Terzić, savetnik za stručno usavršvanje i napredovanje, treneri koji su pohađali Obuku ZUOVa - Liderstvo za profesionalni razvoj – unapređivanje trenerskih veština. Svi učesnici su dobili potvrde o učešću.

 4. U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 26.08.2021. godine organizovan je seminar sa temom: „Najčešći principi u rešavanju algebarskih, kombinatornih i logičko - kombinatornih problema na matematičkim takmičenjima”. Ovaj seminar je namenjen nastavnicima i profesorima matematike za rad sa talentovanom decom.

  math

  Opšti cilj ovog seminara je jačanje delova profesionalnih kompetencija nastavnika neophodnih za produktivan, svrsishodan i inspirativan rad sa učenicima talentovanim za matematiku.

  Specifični ciljevi seminara su:

  • Provesti učesnike kroz proces realizacije moderne dodatne nastave matematike iz algebarskih i kombinatornih oblasti, odgovarajući na sledeća pitanja: kako odabrati literaturu? kako odabrati probleme čija će se rešenja prezentovati učenicima, a kako one za samostalnu vežbu? koji je ispravan način prezentovanja rešenja? kako oceniti parcijalna rešenja učenika? kako navesti učenika da kompletira rešenja?;
  • Obučiti učesnike da kroz interaktivno rešavanje problema, kombinuju razne pristupe, te da istovremeno koriste znanja iz različitih oblasti matematike i
  • Osposobiti učesnike da efikasno i efektno organizuju pripreme za matematička takmičenja, upoznavši ih sa nekim standardima u toj oblasti vannastavne aktivnosti.

  Autori i realizatori seminara bili su: Miloš Milosavljević i Nikola Milosavljević.

 5. U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 29.07.2021. godine, održao se sastanak sa cilјem dodatnog upoznavanja građana i građanki Kruševca sa osnovnim pravima u oblasti zaštite potrošača.  U okviru realizacije programskih aktivnosti, sastanak je organizovalo regionalno Savetovalište za potrošače za Šumadiju i zapadnu Srbiju, u saradnji sa Gradskom upravom Kruševac.

  IMG-8f5

  U prisustvovu predstavnika JP i JKP čiji je osnivač lokalna samouprava i Regionalne privredne komore Kruševac, pretežno službenika za komunikaciju sa potrošačima, dodatno su razmotrena sva otvorena pitanja iz oblasti pružanja usluga građanima. Ovakva aktivnost je jedan od načina da se pospeši razvoj usluga i da se dalјe utiče na kvalitet pruženih usluga. Na kraju prisutnima je podelјena info-edukativna brošura o pravima potrošača, a deo ukupnog tiraža ostavlјen je za dalјu distribuciju za područje grada Kruševca.