ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Regionalni centar za stručno usavršavanje prosvetnih radnika
 1. U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 11.12.2021. godine za potrebe ralizacije planova stručnog usavršavanja zaposlenih u OŠ „Brana Pavlović" Konjuh, organizovan je seminar sa temom: „Iskoristi čas".

  cas

  Opšti cilјevi ovog seminara su:

  • Osposoblјavanje nastavnika za korišćenje časa, kao funkcionalne jedinice nastave;
  • Podizanje kavliteta realizacije časa u skladu sa standardima nasatve i učenja i
  • Podizanje nivoa znanja nastavnika o metodama i postupcima za razvijanje motivacije učenika za učenje.

  Specifični cilјevi seminara su:

  • Osposoblјavanje nastavnika za praćenje i vrednovanje nastavnog časa u skladu sa Pravilnikom o standardima kvaliteta rada ustanove, a u funkciji praćenja i samovrednovanja svojih časova;
  • Obuka nastavnika za izradu individualne pripreme za čas u skladu sa standardima nastave i učenja;
  • Osposoblјavanje nastavnika za stvaranje podsticajne sredine za učenje na času, kroz primenu raznovrsnih oblika nastave, racionalno korišćenje vremena na času, stvaranje radne atmosfere i
  • Osposoblјavanje nastavnika za motivaciju učenika za rad na času kroz ocenjivanje učenika u okviru svakog održanog časa i racionalno korišćenje vremena provedenog u školi.

  Autor i realizator seminara je: Danijela Ivanovski.

 2. Centar za stručno usavršavanje Kruševac, 27.11.2021. godine organizovao je seminar pod nazivom: „Upravlјanje emocijama – jačanje lične odgovornosti u sprečavanju i prevazilaženju konflikata” sa ciljem razvijanja sposobnosti nastavnika da upravlјa odelјenjem, povećanja doživlјaja vlastite efikasnosti i sprečavanja i prevazilaženja konflikata kontrolom i regulacijom emocija.

  emot

  Specifični cilјevi seminara su:

  • Usvajanje znanja o emocionalnoj inteligenciji
  • Razumevanje veze između ispolјavanja emocija nastavnika i motivacije, kvaliteta učenja, emocionalnih iskustava i ponašanja učenika
  • Usvajanje znanja o strategijama emocionalne kontrole i mogućnostima njihove primene u situacijama konflikata
  • Razumevanje značaja nastavnikove kontrole emocija za efikasnu komunikaciju, upravlјanje stresom i konfliktima Prepoznavanje ličnih i ovladavanje novim strategijama za kontrolu emocija

  Autorka i realizatorka seminara je: Snežana Ristić Kostov.

 3. U Centru za stručno usavršavanje Kruševac, 26.11.2021. godine realizovana je poslednja radionica Projekta Robox, koji je dobio finansijsku podršku u okviru Javnog poziva Centra za promociju nauke za Kategoriju 1 - Projekti promocije nauke u naučnim klubovima. Projektom se promovišu tehničke naučne oblasti.

  robox

  Robox je projekat interaktivnog učenja robotike, koji ima zadatak da razvije svest o značaju inovacija. Posredstvom Lego robota, Arduino čipova i sklopova, polaznici radionice, učenici starijih razreda OŠ "Jovan Popović" upoznali su se sa osnovama robotike i razvijali kreativnost kroz interaktivno učenje programiranja.

  Autor i realizator projekta je Aleksandar Mitić, programer/roboričar.

 4. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja raspisao je KONKURS za odobravanje programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2022/2023, 2023/2024. i 2024/2025. godinu

  konkurs

  U skladu sa tim, Centar za stručno usavršavanje poziva sve zainteresovane autore programa da dostave svoje programe, na mail Centra: info@csu.edu.rs

  Rok za dostavu predloga programa je 05.12.2021. godine. Centar za stručno usavršavanje Kruševac svim autorima stoji na raspolaganju u pogledu savetodavne uloge i tehničke podrške u izradi programa.

  Centar za stručno usavršavanje Kruševac će na osnovu odluke Komisije, finansijski i institucionalno podržati sve programe za koji se proceni da zadovolјavaju potrebne kriterijume.

  Tekst javnog poziva možete pročitati na ovom linku.

 5. U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 20.11.2021. godine za potrebe ralizacije planova stručnog usavršavanja zaposlenih u OŠ “Jovan Jovanović Zmaj”, organizovan je seminar sa temom: „Podrška obrazovno-vaspitnim ustanovama za kvalitetniju zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja”.

  zan

  Opšti cilj ovog seminara odnosi se na osnaživanja učesnika obrazovno-vaspitnih ustanova za stvaranje uslova za bezbedno odrastanje i efikasnu zaštitu dece od svih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, uz multisektorski pristup i saradnju.

  Specifični ciljevi seminara su:

  • Osnažiti učesnike za prepoznavanje svih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja nad decom;
  • Sticanje znanja o indikatorima koji su povezani sa svim oblicima nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja nad decom;
  • Proširivanje znanja o značaju saradnje obrazovno-vaspitnih ustanova sa porodicom i relevantnim institucijama u efikasnoj zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja;
  • Osnaživanje učesnika za primenu zakonskih i podzakonskih propisa;
  • Unapređivanje znanja o obavezama ustanove i pojedinca u odnosu na pojavu nasilja;
  • Multisektorski pristup u zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

  Autorke i realizatorke seminara su: Slađana Čabrić i Jasmina Jovanović.