ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Regionalni centar za stručno usavršavanje prosvetnih radnika
 1. U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 24.04.2019. godine održan je sastanak članova Društva pedagoga i psihologa Rasinskog upravnog okruga.

  20190424

  Sastanak je protekao sa sledećim dnevnim redom:

  • Upis učenika u prvi razred
  • Karijerno vođenje i savetovanje – pravilnik o standardima, materijali za rad sa učenicima
  • Primena dualnog obrazovanja od školske 2019/20. god.
  • Realizacija seminara za članove Društva

  Tačke dnevnog reda su prezentovale: Svetlana Aleksić i Marija Vasić.

 2. M3-19-POSTER

 3. U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 20.04.2019. godine u skladu sa potrebama realizacije Planova stručnog usavršavanja Aktiva istoričara Rasinskog okruga organizovan je seminar sa temom “Ključni pojmovi kao instrument za ostvarivanje ishoda učenja u nastavi predmeta Istorija”.

  ist

  Specifični cilјevi seminara:

  • Unapređivanje kvaliteta nastave i učenja;
  • Upoznavanje nastavnika sa: -pojmom ishodi učenja, -ulogom klјučnih pojmova u nastavi zasnovanoj na ishodima učenja;
  • Analiziranje postojećih klјučnih pojmova za nastavu predmeta Istorija;
  • Definisanje predloga liste klјučnih pojmova po nivoima obrazovanja.

  Realizatori seminara bili su: Bilјana Stojanović i Duško Rakić.

 4. U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 20.04.2019. godine organizovan je seminar sa temom: „Podrška obrazovno-vaspitnim ustanovama za kvalitetniju zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja" u cilju osnaživanja učesnika obrazovno-vaspitnih ustanova za stvaranje uslova za bezbedno odrastanje i efikasnu zaštitu dece od svih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, uz multisektorski pristup i saradnju.

  povu

  Specifični cilјevi seminara su:

  • Osnažiti učesnike za prepoznavanje svih oblika nasilјa, zlostavlјanja i zanemarivanja nad decom;
  • Sticanje znanja o indikatorima koji su povezani sa svim oblicima nasilјa, zlostavlјanja i zanemarivanja nad decom;
  • Proširivanje znanja o značaju saradnje obrazovno-vaspitnih ustanova sa porodicom i relevantnim institucijama u efikasnoj zaštiti dece od nasilјa, zlostavlјanja i zanemarivanja;
  • Osnaživanje učesnika za primenu zakonskih i podzakonskih propisa;
  • Unapređivanje znanja o obavezama ustanove i pojedinca u odnosu na pojavu nasilјa;
  • Multisektorski pristup u zaštiti dece od nasilјa, zlostavlјanja i zanemarivanja.

  Autorke i realizatorke seminara bile su: Slađana Čabrić i Jasmina Jovanović.

 5. U susret Danu planete Zemlje, Naučni klub pri Centru za stručno usavršavanje Kruševac i Stručno udruženje biologa Kruševac „BIOKS“ su 19.04.2019. godine organizovali I Festival biologije „Biofest“. Cilј festivala je promocija biologije kao nauke među decom, učenicima i mladima. Ova prilika iskorištena je da se polaznicima na neposredan način približi biologija i njene discipline. U interaktivnim radionicama zainteresovani učenici su putem ogleda, demonstracija, predavanja mogli da vide korelaciju biologije sa drugim naukama.

  biiofest

  Biofest sadrži 19 radionica, otvorenih laboratorija, predavanja, ogleda, demonstarcija i igri iz različitih disciplina biologije u cilјu podizanja kompetencija učenika i istraživačkog duha kod učenika.

  bioks1

  Sva očekivanja u pogledu posećenosti su ispunjena. Tokom trajanja festivala učešće je uzelo preko 400 učenika i nastavnika osnovnih škola i predškolske ustanove sa teritorije grada Kruševca. Realizatori radionica bili su nastavnici biologije, geografije i fizike, a svoje radionice imali su istraživači sa Instituta za krmno bilje Kruševac i članovi Astronomskog udruženja Eureka.