ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Regionalni centar za stručno usavršavanje prosvetnih radnika
 1. U okviru zajedničkog projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u Centru za stručno usavršavanje Kruševac 12 i 13.10.2019. godine, uz podršku Školske uprave Kruševac organizovana je obuka nastavnika informatike 7. i 8. razreda osnovne škole i 2. razreda gimnazije zaposlenih u školama Rasinskog upravnog okruga za programski jezik Python.

  IMG 20191012 094901

  Radi implementacije u programima nastave i učenja predmeta Informatika i računarstvo u osnovnim školama i Računarstvo i informatika u gimnazijama, gde su ishodi učenja da učenici samostalno programiraju u tekstualnom programskom jeziku Python, iskazana je potreba da se nastavnici informatikeje dodatno obuče za kvalitetnu realizaciju ove nastavne teme i dosezanje predviđenih ishoda.

  Ceo projekat je podržan od strane Fondacije Petlja koja je pripremila portal za učenje ovog programskog jezika, koji je javno dostupan na adresi https://petlja.org/.

  Realizator obuke bio je Tošev Mladen, akreditovani predavač ZUOV.

 2. U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 12. oktobra 2019. godine organizovan je seminar sa temom: “Tradicionalne rukotvorine u vrtiću i školi – tkanje i vajanje vune u funkciji podsticanja kreativnosti dece” sa ciljem podizanja kompetencija vaspitača/nastavnika za ovladavanje tehnikama korišćenja prirodnih materijala u podsticanju kreativnosti dece, očuvanje tradicije i kulturnog identiteta i izrada tradicionalnih rukotvorina kroz igru.

  IMG 20191012 115409

  Specifični ciljevi seminara su:

  • Usvajanje znanja, veština i tehnika oblikovanja vune kao materijala pogodnog za kreativan rad sa decom predškolskog i školskog uzrasta
  • Podsticanje mašte i ideja za stvaralački rad sa decom
  • Upoznavanje sa tradicijom korišćenja vune na našim prostorima kao materijala pogodnog za izradu funkcionalnih predmeta i igračaka kao i didaktičkog materijala

  Ovaj seminar oraganizovan u skladu sa potrebama članova Društva vaspitača “Jefimija” za unapređivanje kompetencija u oblasti planiranja i realizacije nastave orijentisane na ishode.

  Autori i realizatori seminara bili su: Dijana Kopunović Torma i Ferenc Torma.

 3. Centar za stručno usavršavanje Kruševac 12.10.2019. godine je za potrebe realizacije planova stručnog usavršavanja zaposlenih u OŠ "Brana Pavlović" Konjuh organizovao seminar sa temom: "Bolјa saradnja – bezbednije školsko okruženje". Cilјevi seminara su usmereni na unapređivanje kompetencije prosvetnih radnika za saradnju u okviru unutrašnje i spolјašnje zaštitne mreže u oblasti prevencije i intervencije u slučajevima nasilјa, zlostavlјanja i zanemarivanja učenika kako bi škola bila bezbednije okruženje.

  IMG 20191012 095216

  Specifični cilјevi seminara su:

  • Proširivanje znanja o značaju saradnje na nivou unutrašnje i spolјašnje zaštitne mreže, tj. zaposlenih u školi, sa roditelјima/staratelјima, Centrom za socijalni rad, Policijskom upravom i Zdravstvenim centrom u oblasti prevencije i intervencije u slučajevima nasilјa, zlostavlјanja i zanemarivanja učenika.
  • Osnaživanje nastavnika za prepoznavanje i prevazilaženje teškoća i zastoja u saradnji.
  • Efikasnije vođenje dokumentacije i evidencije o saradnji.
  • Praktična primena naučenog kroz izradu školskog plana unapređenja saradnje na nivou unutrašnje i spolјašnje zaštitne mreže u oblasti prevencije i intervencije nasilјa, zlostavlјanja i zanemarivanja.

   Autorke i realizatoke seminara su bile: Svetlana Aleksić i Snežana Rajković.

 4. U Centru za stručno usavršavanje 11. i 12. oktobra 2019. godine organizovana je obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke. Na obuci su obrađena pitanja koja su se najčešće javlјala, kao i  nedoumice koje su naručioci imali u praksi prilikom primene pojedinih instituta javnih nabavki.

  IMG 20191012 094523

  Polaznici obuke bili su zaposleni koja rade na poslovima javnih nabavki, odnosno na poslovima povezanim sa finansijama, zaposleni u gradskoj upravi, javnim preduzećima, ustanovama, školama, predškolskim ustanovama, a koja žele da polažu ispit i steknu sertifikat za službenika za javne nabavke.

  Realizatorka obuke bila je službenica Uprave za javne nabavke, Suzana Todorović.

 5. U Centru za stručno usavršavanje Kruševac u periodu od 9 do 11. oktobra 2019. godine u okviru opšteg programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave realizovana je obuka pod nazivom: "Tabelarne kalkulacije napredni nivo".

  IMG 20191011 103707

  Obuku je organizovala Nacionalna akademija za javnu upravu sa ciljem osposoblјavanja polaznika za kreiranje dokumenata sa naprednim mogućnostima korišćenjem MS Excel-a. Polaznici obuke bili su zaposleni u javnoj upravi koji žele da unaprede digitalne kompetencije.

  Realizator obuke bio je Zoran Dubovac, akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu, a koordinator Božidar Fekonja iz Nacionalne akademije za javnu upravu.