ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Regionalni centar za stručno usavršavanje prosvetnih radnika
 1. Centar za stručno usavršavanje Kruševac 18.01.2020. godine organizovao je seminar pod nazivom „Životne situacije i stresovi – strategije za suočavanje i prevladavanje“ koji ima za cilј prevenciju konflikata kroz unapređivanje komunikacije prosvetnih radnika sa učenicima, njihovim roditelјima, kolegama i drugim partnerima u obrazovno – vaspitnom radu učenjem, razumevanjem i razvijanjem strategija za prevazilaženje stresa.

  IMG 0274

  Teme programa su:

  • Uticaj poteškoća životnog ciklusa porodice profesionalaca na moguće konflikte
  • Stres, stresori - Povezanost misli, emocija i ponašanja – prepoznajem i kontrolišem svoje disfunkcionalne misli -Samopouzdano, uz uvažavanje drugog
  • Strategije za prevladavanje stresa

  Realizatorke seminara bile su: Snežana Ristić Kostov i Katarina Tomić.

 2. Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u okviru projektnih aktivnosti organizuje i tokom ove godine sprovodi obuke za školske koordinatore svih škola koje učestvuju u PIRLS 2021 testiranju. Tim povodom u Centru za stručno usavršavanje Kruševac 17.01.2020. godine počela je obuka za koordinatore škola koje su obuhvaćene ovim projektom. Direktor ustanove Nenad Stanojević u svome obraćanju najavio je obuku, pri čemu je apostrofirao dobru višegodišnju međusobnu saradnju dveju ustanova. O samom projektu govorio je Branislav Ranđelović, direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i ovom prilikom iskazao svoju imresiju da će odabirom Kruševca za domaćina, obuka biti sprovedena na najefikasniji i najekonomičniji način.

  IMG 0273

  PIRLS 2021 je međunarodno istraživanje koje se već 21 godinu sprovodi u više od 50 zemalјa sveta . Škole u Srbiji prvi put učestvuju u ovoj veoma važnoj studuji. PIRLS 2021 organizuje nezavisna Međunarodna asocijacija za evaluaciju obrazovnih postignuća, IEA. Koja okuplјa nacionalne  istraživačke  institucije i različite vladine agencije. Nosilac PIRLS istraživanja u Srbiji su Ministrastvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

  Istraživanje je posvećeno unapređenju nastave i procesa razumevanja čitanja kod učenika četvrtog razreda i obezbeđuje nam međunarodno uporedive podatke o postignućima dece u čitanju. Studija je osmišlјena tako da objašnjava razlike između različitih sistema obrazovanja s kako bi se unapredio razvoj i kvalitet nastave.

  IMG 0276

  U ovom trenutku u probnom testiranju učestvuje 36 škola iz Srbije. U svakoj izabranoj školi jedno ili dva odelјenja četvrtog razreda su izabrana da učestvuju u testiranju.

  Ovom obukom obuhvaćeni su koordinatori škola koje se nalaze u regionu južne i jugozapadne Srbije, a sprovode je Nacionalni koordinator B. Ranđelović, asistent Nacionalnog koordinatora D. Đukić sa svojim saradnicima istraživačima J. Stanišić i D. Vesić.

 3. U okviru prve projektne aktivnosti Erazmus+ projekta "Nasilje, ne hvala", Centar za stručno usavršavanje Kruševac 16.01.2020. godine, u pratnji kolega iz Muzičke škole "Stevan Hristić" posetila je delegacija nastavnika iz Bugarske i Turske koji su ovom prilikom upoznati sa načinom funkcionisanja Centra i brojnim aktivnostima koje se u njemu sprovode.

  IMG 0271

  Muzička škola je jedna od šest škola u Srbiji koja realizuje Erazmus+ projekat strateških partnerstava i dodeljena joj je uloga zemlje koordinatora projekta. Škole partneri na projektu su "ivan Vazov" iz Stare Zagore i "Haskoj Ortokulu" iz Instabula. 

 4. Naučni klub Kruševac pri Centru za stručno usavršavanje Kruševac u saradnji sa OŠ „Brana Pavlović“ Konjuh u periodu od 13 do 17.01.2020. godine organizuje pet radionica pod nazivom: „Kaligrafija, više od lepog pisanja- u susret Svetom Savi". Cilј programa je da se lepo pisanje shvati kao oblast u kojoj se razvijaju umne, motoričke i vizuelne veštine učenika. Učenici će moći da savladaju vizuelnu pismenost, da ovladaju novim saznanjima i veštinama iz date oblasti. „Kaligrafija – više od lepog pisanja“ nudi deci osnovnoškolskog uzrasta mogućnost da savladaju svoj rukopis i da upoznaju veštine tradicionalne kaligrafije kroz istorijske epohe.

  81969797

  Radionica „Kaligrafija više od lepog pisanja” je spoj dobre prakse novog i starog načina učenja lepog pisanja, jedinstven spoj književnosti i likovne umetnosti, čini je široka paleta kreativnosti, koju čine najrazličitije tehnike pisanja slova i slikanja a samim tim podstiče učenike da rade najbolјe što mogu. Polaznike programa uvodi u divnu raznolikost kaligrafije, dajući akcenat koliko na razvijanje osetlјivosti zapažanja, grafomotoričke spretnosti, toliko i na senzibilnost i kreativnost. Neizostavan deo je i upoznavanje kulturnog blaga naše baštine i pisma. Rad je individualan u grupi i prilagođen je uzrastu polaznika.

  Programom je predviđeno da radionice pohađaju učenici svih kruševačkih osnovnih škola. Relizatorke su: Slađana Jovanović, Olivera Kolarić, Violeta Vučić, Ana Jovanović, Ana Mijajlović, Verica Sokolović, Sanja Mladenović, Marina Lazarević i Milica Jovanović.

 5. U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 10.01.2020. godine održan je sastanak Mreže RC/CSU Srbije na kome su prisustvovali direktori i stručni saradnici iz Regionalnih centara i Centara za stručno usavršavanje iz Srbije. Tema sastanka bila je nastavak realizacije Programa "Škole za 21. vek" koji sprovode Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa British Council. Program ima za cilja da podrži razvoj sposobnosti kritičkog mišlјenja i veština rešavanja problema i programiranja u toku redovnih i vannastavnih školskih aktivnosti.

  IMG 0268

  Ovaj program se sprovodi paralelno sa opštim nastavnim planom i programom u cilјu razvoja veština kao što su digitalne veštine, veštine rešavanja problema i kritičkog razmišlјanja, koje su učenicima neophodne za uspešnu karijeru na radnom mestu, ili za nastavak obrazovanja. Ovim programom je obuhvaćeno 1.150 osnovnih škola širom Srbije, a usmeren je na učenike uzrasta od 10 do 14 godina. Škole kroz ovaj program svojim učenicima će dati mogućnost za sticanjem veštine koje su od suštinskog značaja za ostvarivanje pozitivnog doprinosa kulturi i privredi 21. veka.

  U ovoj fazi projekta  sprovodi se obuka nastavnika kroz dva programa:

  • Program KRITIČKO RAZMIŠLjANјE I REŠAVANјE PROBLEMA razvijen je za nastavnike da nauče kako da kod učenika unaprede samostalno razmišlјanje i učenje koje rezultira novim i inovativnim idejama.
  • Program DIGITALNE VEŠTINE razvijen je za nastavnike kako bi razumeli klјučne koncepte i prakse digitalne pismenosti i načine za njihovo uklјučivanje u nastavni program. Nastavnici uče kako da pomognu učenicima da razumeju digitalne alate i načine za njihovo smisleno korišćenje radi delotvornog učenja, komuniciranja i sarađivanja, kao i određivanja, razvijanja i analiziranja informacija.

  Sastankom je rukovodio Predsednik UO Mreže RC/CSU Srbije Dejan Tomić. Ispred Centra za stručno usavršavanje Kruševac, sastanku su prisustvovali direktor Nenad Stanojević i stručni saradnici Irena Terzić i Jelena Todorović.