ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Regionalni centar za stručno usavršavanje prosvetnih radnika
 1. Centar za stručno usavršavanje Kruševac je u saradnji sa Društvom za srpski jezik i književnost Srbije - Podružnice za Rasinski okrug radi sprovođenja planova stručnog usavršavanja članova društva 14.12.2019. godine organizovao seminar sa temom: “Ka savremenoj nastavi srpskog jezika i književnosti II”. Ispred društva, seminar je najavila Dušica Dobrodolac, predsednik podružnice.

  IMG 0173

  Opšti cilјevi seminara usmereni su na upoznavanje nastavnika i profesora srpskog jezika i književnosti koji rade u osnovnim i srednjim školama sa novim saznanjima u nauci o jeziku i nauci o književnosti i razvijanje svesti o usavršavanju i praćenju relevantne naučne i stručne literature.

  Specifični cilјevi predstavlјaju podsticanje nastavnika da radom u redovnoj i dodatnoj nastavi, kao i u sekcijama, osavremenjenim oblicima i metodama rada utiču na podizanje kvaliteta nastave srpskog jezika i književnosti.

  Autori seminara su: Zona Mrkalј, doktor nauka, Filološki fakultet Univerziteta u BGD, Ana Batas, doktor nauka, Filološki fakultet Univerziteta u BGD. Realizatori seminara su: Boško Suvajdžić, doktor filoloških nauka, Filološki fakultet Univerziteta u BGD, Duška Klikovac, doktor nauka, Filološki fakultet Univerziteta u BGD i Mina Đurić, doktor nauka, Filološki fakultet Univerziteta u BGD.

 2. Centar za stručno usavršavanje Kruševac je za potrebe realizacije planova stručnog usavršavanja Društva učitelja Kruševac 14.12.2019. godine organizovao seminar sa temom: “Škola i porodica partneri u prevenciji vršnjačkog nasilјa” sa ciljem unapređenja kompetencija nastavnika za planiranje i realizaciju preventivnih aktivnosti za smanjenje stepena vršnjačkog nasilјa kroz partnerski odnos škole i porodice.

  IMG 0176

  Specifični cilјevi seminara su:

  • Proširivanje znanja nastavnika o faktorima koji deluju na smanjenje vršnjačkog nasilјa.
  • Unapređenje kompetencija nastavnika za uklјučivanje roditelјa u preventivne aktivnosti za smanjenje vršnjačkog nasilјa.
  • Ovladavanje mogućim strategijma za preventivno delovanje na smanjenje stepena vršnjačkog nasilјa.
  • Osposoblјavanje učesnika za planiranje preventivnih aktivnosti kroz partnerski odnos porodice i škole.

  Realizatori seminara su: Ivana Blagojević i Bratislav Simić.

 3. U Naučnom klubu Kruševac pri Centru za stručno usavršavanje Kruševac 13.12.2019. godine organizovan je prijem za autore i realizatore koji su dobili finansijsku podršku za projekte promocije i popularizacije nauke koji će se realizovati tokom naredne godine u Naučnom klubu Kruševac.

  priz

  U okviru Javnog poziva Centra za promociju nauke za Kategoriju 1 - Projekti promocije nauke u naučnim klubovima ispred Naučnog kluba Kruševac nagrađeni su projekti:

  • Tajne vodenog Zmaja - jezero Ćelije, autor Olivera Kolarić
  • Hemija - svuda oko nas, autor Sandra Tomić
  • Robox, autor Aleksandar Mitić

  Direktor Centra za stručno usavršavanje Kruševac Nenad Stanojević ovom prilikom dodelio je priznanja prisutnima.

 4. U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 12 i 13. decembra 2019. godine u okviru opšteg programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave realizuje se obuka pod nazivom: "Licem u lice: Veština komunikacije".

  IMG 0171

  Obuku je organizovala Nacionalna akademija za javnu upravu sa ciljem unapređenja znanja, veština i stavova službenika za ostvarivanje uspešne poslovne komunikacije. Polaznici obuke su zaposleni u javnoj upravi koji žele da razviju lične veštine.

  Realizatorka obuke je Branka Bukvić, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu, a koordinatorka Bobana Vučić iz Nacionalne akademije za javnu upravu.

 5. Centar za stručno usavršavanje Kruševac je po osnovu Javnog poziva za podnošenje prijava za finansijsku podršku projektima promocije i popularizacije nauke za kategoriju IV u 2019. godini koji je raspisao Centar za promociju nauke dobio dva naučna eksponata koji će krasiti budući Park nauke.

  saptalica

  Projekti izrade eksponata koji će se realizovati u parkovima nauke u funkciji su unapređenja naučnoistraživačkog rada i promocije i popularizacije nauke i tehnike. Oblast mehanika zastupljena je eksponatom Remen sistem, dok je Oblast fizika zastupljena eksponatom Šaptalice. U Parku nauke ostvaruje se potpuna interakcija, pri čemu posetioci aktivno učestuju u izvođenju eksperimenata.