ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Regionalni centar za stručno usavršavanje prosvetnih radnika
 1. U Centru za stručno usavršavanje Kruševac u periodu od 05 do 06. juna 2019. godine sprovodi se obuka koja je u funkciji razvoja digitalnih kompetencija zaposlenih u javnoj upravi pod nazivom: “Uspostavljanјe usluga na Portalu eUprava”.

  napa

  Obuku organizuje Nacionalna akademija za javnu upravu u okviru opšteg programa kontinuiranog stručnog usavršavanјa zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave sa cilјem ovladavanja veštinama neophodnih za uspostavlјanje i vođenje elektronskih usluga na Portalu eUprava.

  Polaznici obuke su službenici koji rade na poslovima u vezi sa vođenjem postupaka.

  Realizatorka obuke je Svetlana Jovanović, akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu, a koordinator Siniša Barjaktarević iz Nacionalne akademije za javnu upravu.

 2. Naučni klub pri Centru za stručno usavršavanje Kruševac povodom naučno-popularne manifestacije: "Maj mesec matematike", realizovao je niz aktivnosti u periodu od 9 do 28. maja 2019. god koje su imale za cilј da se na jedan kreativan i zabavan način učenicima i nastavnica kruševačkih škola približi matematika.

  Aktivnostima koje su sprovedene 28.05.2019. godine, zatvorena je manifestacija "MAJ MESEC MATEMATIKE". Na manifestaciji, kroz brojna predavanja, interaktivne radionice, izložbe učestvovalo je oko 500 učenika i nastavnika iz škola sa teritorije grada Kruševca.

  U saradnji sa Centrom za promociju nauke 28.5.2019. god u okviru manifestacije "Maj mesec matematike" organizovao je naučno - popularno predavanje: "Sangaku tablice". Predavač je bio dr Filip Jevtić sa Matematičkog instituta SANU.

  tab

  Ovo predavanje je obuhvatilo Edo period (1603-1867) kada je Japan bio u samouspostavlјenoj izolaciji. Kao i sve ostalo, i matematika se razvijala nezavisno od ostatka sveta. Mnogi geometrijski problemi ispisivini su na drvene tablice - Sangaku - i čuvani u hramovima i svetilištima okačeni ispod krova. Pored matematičkog sadržaja, divno ukrašene Sangaku tablice su i svojevrsna umetnička dela koja svedoče o drugačijem pogledu na matematiku od onog koji je preovladao na Zapadu.

  Može se reći da naučiti tradicijalnu japansku matematiku znači naučiti i prihvatiti osobit način razmišlјanja.

  Povodom obeležavanja 140. godina od rođenja "Milutina Milankovića" organizovana su prigodna predavanja i radionice.

  mmm6

  Predavanje pod nazivom: "Milutin Milanković - putnik kroz vasionu i vekove" sadržalo je sledeće Teme:

  • obeležavanje 140 godina od rođenja Milutina Milankovića, jednog od naših najčuvenijih naučnika
  • upoznavanje učenika sa životom i delom Milutina Milankovića
  • promocija nauke, kulture i obrazovanja

  Predavači su bili: Vesna Radojević i Jovana Pavlović.

  mmm7

  U drugoj učionici učenici OŠ "Jovan Popović" Kruševac predstavili su život i rad Milutina Milankovića kroz prezentaciju svojim vršnjacima. Nakon ovog uvodnog predavanja nastavlјena je radionica pod nazivom "Matematička geografija u službi čoveka". Ovim načinom predavanja dat je značaj vršnjačkoj edukaciji u službi promocije naučnih sadržaja.

  mmm8

  U trećoj učionici realizovana je radionica pod nazivom "Merenje". Cilј radionice je povezivanje tema iz fizike i matematike u izradi konkretnih problemskih zadataka. Učenici su bili u mogućnosti da direktnim merenjem različitih veličina odrede površinu,zapreminu i obim različitih tela, da odrede masu i gustinu kao i vrednost najmanjeg podeoka na mernoj skali. Realizatorke radionice su bile Zorica Obraddović i Žaklina Živković.

 3. Naučni klub Kruševac 23.5.2019. god. organizovao je dve radionice u okviru manifestacije "Maj mesec matematike".

  Radionica "Misteriozan broj" osmišlјena je u obliku kviza. Učenici su bili podeljeni na grupe, a svaka grupa trebala je da osmisli jedan broj između 1 i 100. Zadatak svake grupe je bio da pogodi broj koji je druga ekipa zamislila. Brojevi su povezani sa geografskim i biološkim podacima. Radionicu je realizovala Ana Krstić.

  mmm5

  Radionica "Veliki i mali džinovi" se odnosi na upoređivanje veličine životinja bilјaka i koje imaju istu, ili sličnu životnu sredinu. Kao i na upoređivanje brojnosti i veličine bilјaka i životinja. Poseban segment je bio o dinosaurusuma i odnosa veličine prema čoveku kada bi sada postojali. Učesnici su na osnovu podataka o visini, težini, odrađivali koliko je koji organizam puta viši, teži... Jedan deo se posvetio odnosu organizama u trofičkoj piramidi. Kolika je brojnost i biomasa priozvođača, potrošača 1. potrošača 2. reda itd. Realizator radionice bila je Bilјana Jovanović Popović.

 4. U okviru planiranih aktivnosti vezanih za realizaciju i izveštavanje za programe stalnog stručnog usavršavanja koje je CSU podržao kao institucija, 22.05.2019. godine održan je sastanak - savetovanje sa autorima i realizatorima akreditovanih programa.

  sav

  Centar je sproveo svoju savetodavnu ulogu u pogledu pripremnih aktivnosti vezanih za slanje izveštaja o primeni i efektima realizovanih akreditovanih programa u praksi, koji je propisan Pravilnikom o SU jednom u toku školske godine.

  Na početku sastanka direktor Centra, Nenad Stanojević je napravio osvrt na period realizacije programa u toku ove školske godine. Ukazao je na važne tačke ugovora o saradnji i predstavio mehanizme uz pomoć kojih su programi promovisani u predhodnom periodu. Ujedno je iskoristio priliku da sasluša sve prisutne o eventualnim problemima i preprekama koje imaju u procesu realizacije kako bi se pronašli načini da se što efikasnije otklone, i relizacija teče nesmetano.

  sav1

  Svi prisutni realizatori su pozvani da daju svoje predloge i angažuju se ukoliko žele da budu autori i realizatori stručnih skupova u okviru oblasti za koje su referentni, kao drugog oblika stručnog usavršavanja nastavnika koji Centar planira da ponudi u narednom periodu.

  Drugi deo sastanka se odnosio na same smernice u vezi sa izveštavanjem o primeni i efektima realizovanih akreditovanih programa u praksi. Ukazano je na mehanizme uz pomoć kojih se prikuplјa materijal potreban za izveštavanje i važnost obezbeđivanja primera dobre prakse. Predstavlјeni su zahtevi formulara za izveštaj, dati rokovi za dostavlјanje.

  Diskusijom na kraju sastanka omogućena je razmena iskustva među svim učesnicima, kako bi se obezbedilo što efikasnije izveštavanje i postizanje zajedničkog cilјa, a to je primena programa u praksi i obezbeđivanje dokaza o njima.

  Sastanak su vodili direktor Centra, Nenad Stanojević i stručni saradnik Irena Terzić.

 5. Centar za promociju nauke objavio je Konačnu rang listu projekata odobrenih u Javnom pozivu za finansijsku podršku projektima promocije i popularizacije nauke u 2019. godini.jpozivU Kategoriji 1 koja se odnosi na Projekte promocije nauke u naučnim klubovima, Naučnom klubu Kruševac odobreni su sledeći projekti:

  • Tajne vodenog Zmaja - jezero Ćelije
  • Hemija - svuda oko nas
  • Robox

  Rezultate javnog poziva možete pogledati na ovom linku.